• สาระเรื่องหนัง ๆ

4 STEP ทดสอบหนังแท้vsหนังเทียม

1. การดมกลิ่น

หนังแท้ : จะมีกลิ่นหนังของธรรมชาติ หรือมีกลิ่นของน้ำยาฟอกหนัง เพราะหนังแท้ส่วนใหญ่จะมีกลิ่นของน้ำยาฟอกหนังอยู่

หนังเทียม : จะมีกลิ่นของสารเคมีและโพลิเมอร์ แต่จะไม่มีกลิ่นของน้ำยาฟอกหนัง

2.การคืนตัว

หนังแท้ : เมื่อลองใช้นิ้วกดลงบนหนังจะเกิดรอยบุ๋ม รอยย่นได้ง่าย การคืนตัวจะค่อนข้างช้า

หนังเทียม : เมื่อใช้นิ้วกดจะคืนตัวได้ง่าย และรวดเร็ว มีรอยน้อย

3.การลนไฟ

หนังแท้ : จะค่อนข้างทนไฟ เมื่อใช้ไฟลนจะไม่เกิดการหดตัวของหนัง หรืออาจเกิดรอยจาง ๆ เล็กน้อย

ื หนังเทียม : จะเกิดการหดตัว ผิดรูป เนื่องจากทำมาจากโพลิเมอร์

4.น้ำ

หนังแท้ : เมื่อโดนน้ำ น้ำจะซึมเข้าสู่หนังเนื่องจากหนังแท้จะมีรูขุมขน

หนังเทียม : เมื่อโดนน้ำ จะไม่ซึมเข้า เนื่องจากทำมาโพลิเมอร์คล้ายพลาสติกนั่นเอง

Featured Posts